COMPRA EL
TEU BO

ARREPLEGA LA TARGETA

GASTA’L EN COMERÇOS ADHERITS

Adquireix ja el teu Bo emplenant aquest formulari.

L’accés als Bons es determinarà per ordre de petició i es concediran a totes les persones les sol·licituds de les quals reunisquen els requisits establits en les Bases, fins a la fi del pressupost destinat a la campanya. Es podrà adquirir un BO per persona major de 16 anys.

S'ha tancat la venda de bons.
Podràs consumir el teu bo fins el 30 de Novembre de 2022.

Preguntes freqüents

¿QUÈ SÓN ELS BONS COMERÇ VLC?

La campanya BONS COMERÇ VLC és una iniciativa de l’Ajuntament de València, duta a terme a partir d’un conveni firmat amb la Cambra de Comerç de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica, molt especialment del comerç en la ciutat de València, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del covid-19.

En la campanya podran participar els comerços de la ciutat de València que complisquen els requisits establits i s’hi adherisquen correctament a través d’este web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que ho desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o servicis en estos comerços.

¿ON ES PODEN ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC?

Els bons es podran adquirir a través d’este web, fent clic en COMPRA EL TEU BO. Qualsevol consumidor major de 16 anys podrà obtindre, associat a un DNI/NIE, un màxim de dos bons per a les compres en els comerços adherits a la campanya, dels quals el 50% del bo l’aportarà el client a través de la passarel•la de pagament habilitada en este web, i el 50% restant serà una aportació directa de l’Ajuntament de València. En definitiva, cada bo tindrà un valor de 100€.

Per a obtindre el bo, el sol•licitant s’ha d’inscriure en el web de la campanya, i ha d’abonar amb una targeta bancària, a través de la passarel•la de pagament, la mitat del preu del bo desitjat (50€). Una vegada adquirit el bo, el web l’informarà en un desplegable les diverses oficines on pot anar a arreplegar el BO COMERÇ VLC. El sol•licitant seleccionarà una oficina concreta, i se li enviarà un correu electrònic de manera automàtica, en el qual s’indicarà en quina sucursal de l’entitat bancària col•laboradora amb esta campanya i a partir de quina data podrà arreplegar el bo.

¿QUAN ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC?

El termini per a l’adquisició dels bons i la seua utilització per a la compra en els comerços participants en la campanya serà del 3 d’octubre al 30 de novembre de 2022, o fins a la fi del pressupost destinat a la campanya.
L’accés als bons es determinarà per orde de petició, i es concediran a totes les persones que hagen presentat sol•licituds que complisquen els requisits establits en les bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

¿FINS A QUAN ES PODEN CANVIAR ELS BONS COMERÇ VLC?

Els BONS COMERÇ VLC podran ser utilitzats per a qualsevol compra en els comerços adherits entre l’1 d’octubre fins al 30 de novembre de 2022.

La quantitat no canviada en la targeta, una vegada passat el 30 de novembre de 2022, termini de vigència de la campanya promocional BO COMERÇ VLC, ja no podrà ser utilitzat per la persona titular del bo comerç.
L’import dels bons adquirits i no canviats per les persones compradores dins del termini establit per a fer-ho es destinarà a la dinamització del comerç valencià.

¿COM CANVIAR ELS BONS COMERÇ VLC?

El BO COMERÇ VLC, podrà ser utilitzat des del moment en què siguen recollits pels clients en l’entitat financera col·laboradora fins al 30 de novembre, data en la qual finalitza la campanya promocional.

L’usuari que realitze una compra en el comerç presentarà el seu bo per valor de 100,00 € per al seu bescanvi. L’establiment passarà el bo en format de targeta bancària prepagament pel datafono. Si l’import de la compra en l’establiment excedira de l’import del bo adquirit, el client haurà d’abonar l’excés mitjançant qualsevol mètode de pagament admés en l’establiment.

La utilització del bo serà compatible amb qualsevol mena de descompte, oferta o rebaixa disponible en l’establiment comercial per al producte que es desitja adquirir.

Els productes que s’adquirisquen a través del BO podran ser canviats, si l’establiment l’autoritza, per un producte de preu igual o superior (abonant la diferència el/la client/a), però en cap cas es podrà sol·licitar la devolució dels diners. El comerç mostrarà en lloc visible i accessible per al públic, les condicions de compra del BO COMERÇ VLC.

El BO és d’ús exclusiu per a compra en els comerços adherits i no permetrà la retirada d’efectiu. Es podrà utilitzar parcialment el saldo de les targetes en diverses compres, per la qual cosa l’usuari podrà consultar de manera gratuïta el saldo en la web www.bonocomerciovlc.com, que serà actualitzada diàriament (exceptuant dissabtes i diumenges) per Caixa Popular, entitat bancària amb la qual Cambra València ha subscrit el conveni per a la seua emissió. No tindrà cap cost addicional.

En el procés d’adquisició del bo a través de la web el consumidor podrà seleccionar bé Cambra València, bé una sucursal de Caixa Popular i a partir de quina data podrà recollir el bo.

El BONOCOMERCIOVLC no permetrà la retirada d’efectiu ni les devolucions monetàries. L’usuari podrà consultar de manera gratuïta el saldo en aquesta web, simplement introduint els cinc últims dígits de la seua targeta. La informació del saldo serà actualitzada diàriament (exceptuant dissabtes i diumenges) per Caixa Popular, entitat amb la qual Cambra València ha subscrit el conveni per a la seua emissió.

¿COM ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC?

Per a obtindre el bo, el sol·licitant accedirà a la web de la campanya www.bonocomerciovlc.com i després d’introduir les seues dades, abonarà amb una targeta bancària a través de la passarel·la de pagament el valor del bo objecte de compra (50 €). Una vegada adquirit el bo, la web l’informarà en un desplegable els diversos punts habilitats per a recollir la targeta. El sol·licitant seleccionarà un d’ells i se li enviarà un email de manera automàtica indicant on i a partir de quina data podrà recollir el bo, que acreditarà la realització de la compra.

El consumidor que desitge recollir el BO COMERÇ VLC d’una altra persona, haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI del titular del BO en el moment de la recollida.

Cada usuari podrà comprar amb un cost de 50€ un màxim d’1 bo d’un valor de 100,00 €, fins a fi existències, que podrà ser canviat en la compra de béns i/o serveis en els establiments adherits que figuren en aquesta web.

Les persones majors de 65 anys podran acudir físicament, fins a fi d’existències, entre el 5 i el 20 d’octubre als serveis que Cambra València (C/Poeta Querol 15) posa a la seua disposició en horari de 9-13horas.

El BO COMERÇ VLC es materialitza en una targeta prepagament amb banda magnètica i identificació numèrica i serà d’ús exclusiu en els establiments adherits.