COMPRA EL
TEU BO

ARREPLEGA LA TARGETA

GASTA’L EN COMERÇOS ADHERITS

Adquireix ja el teu Bo emplenant aquest formulari.

L’accés als Bons es determinarà per ordre de petició i es concediran a totes les persones les sol·licituds de les quals reunisquen els requisits establits en les Bases, fins a la fi del pressupost destinat a la campanya. Es podrà adquirir un BO per persona major de 16 anys.

BONS ESGOTATS. Podràs consumir el teu bo fins al 30 de novembre de 2023

Preguntes freqüents

QUÈ SÓN ELS BO COMERÇ VLC

La campanya BONO COMERÇ VLC és una iniciativa de l’Ajuntament de València, duta a terme sobre la base d’un conveni signat amb la Cambra de Comerç de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica. Cada bo tindrà un valor de 100€.

COMERÇOS PARTICIPANTS

A la campanya hi podran participar els comerços de la ciutat de València que compleixin els requisits establerts i s’adhereixin correctament a través d’aquest web.

QUI POT ADQUIRIR EL BO COMERÇ VLC

Qualsevol consumidor major de 16 anys podrà obtenir, associat a un DNI/NIE, un màxim d’un abonament de 100€ per a les compres als comerços adherits a la Campanya, dels quals el client aportarà 50€ a través de la passarel·la de pagament habilitada en aquesta web, i el 50% restant és l’aportació directa de l’Ajuntament de València.
L’accés als bons es determinarà per ordre de petició i es concediran a totes les persones les sol·licituds de les quals reuneixin els requisits establerts a les Bases, sense que en cap cas se superi el crèdit autoritzat a la convocatòria.
L’usuari podrà obtenir un màxim d’1 abonament de 100,00 €, fins a fi existències, que podrà ser bescanviat en la compra de béns i/o serveis als establiments adherits que figuren inscrits al web www.bonocomerciovlc.com.

QUAN ADQUIRIR EL BO COMERÇ VLC

El termini per a l’adquisició del bo i la seva utilització per a la compra als comerços participants a la campanya serà del 2 d’octubre al 30 de novembre de 2023, o fins a la fi del pressupost destinat a la campanya.

ON ADQUIRIR EL BO COMERÇ VLC

El BO COMERÇ VLC es podrà adquirir a través d’aquesta pàgina web, clicant a la pestanya COMPRA EL TEU BO i seguint el procés que a continuació s’indica.

COM ADQUIRIR EL BO COMERÇ VLC

L’usuari accedirà a l’espai habilitat per a això a la web de la campanya i introduirà les dades personals sol·licitades a l’adquisició dels BONS COMERÇ VLC. A continuació, rebreu al vostre correu electrònic un codi d’autenticació vinculat al vostre DNI/NIE, de manera que el Bo estarà vinculat a les dades personals esmentades.

Per satisfer l’import del bo, el sol·licitant abonarà 50€ mitjançant targeta bancària a través de la passarel·la de pagament.

ON I QUAN RECOLLIR EL BO

Un cop satisfet l’import del bo, la web us informarà en un desplegable de les sucursals de Caixa Popular a les quals podeu anar a recollir el BO COMERÇ VLC. El sol·licitant en seleccionarà una i rebrà un correu electrònic de manera automàtica en què s’indicarà on ia partir de quina data, transcorreguts 5 dies des de l’adquisició, podrà recollir el bo.
El consumidor que vulgui recollir BO COMERÇ VLC d’una altra persona, haurà de presentar en el moment de la recollida una autorització signada juntament amb la fotocòpia del DNI del titular del BO.

Sucursal Caixa Popular seleccionada
Dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 17 hores.
Divendres 9 a 14 hores.

MAJORS 65 ANYS

Es reservarà una quota de 300 bons per adquirir-la per les persones majors de 65 anys, les quals podran acudir físicament, fins a fi d’existències, entre el 2 i el 31 d’octubre de 2023 als serveis que Cambra València (C/Poeta Querol 15 ) posa a la vostra disposició en horari de 9 a 13 hores. En aquest cas, aportaran una fotocòpia del DNI i la compra del bo no podrà ser realitzada per una tercera persona.

QUAN UTILITZAR EL BO COMERÇ VLC

El BO COMERÇ VLC, podrà ser utilitzat per al pagament de compres i serveis als establiments adherits des del moment en què sigui recollit pels clients a l’entitat financera col·laboradora fins al 30 de novembre, data en què finalitza la campanya promocional.

COM UTILITZAR EL BO COMERÇ VLC

L’usuari que faci una compra a l’establiment presentarà el seu bo per valor de 100,00 € per bescanviar-lo. El comerç passarà el bo en format de targeta bancària prepagament pel datafon. Si l’import de la compra excedeix l’import del bo adquirit, el client ha d’abonar l’excés mitjançant qualsevol mètode de pagament admès a l’establiment.

La utilització del bo serà compatible amb qualsevol tipus de descompte, oferta o rebaixa disponible a l’establiment comercial per al producte que es vol adquirir.

Els productes que s’adquireixin a través del BONO podran ser canviats, si l’establiment ho autoritza, per un producte de preu igual o superior (abonant la diferència el/la client/a), però en cap cas no es podrà sol·licitar la devolució dels diners . El comerç mostrarà en lloc visible i accessible per al públic, les condicions de compra del BO COMERÇ VLC.

El BONO és d’ús exclusiu per a la compra als comerços adherits i no permetrà la retirada d’efectiu. Es podrà utilitzar parcialment el saldo de les targetes a diverses compres.

¿QUAN ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC?

El termini per a l’adquisició dels bons i la seua utilització per a la compra en els comerços participants en la campanya serà del 3 d’octubre al 30 de novembre de 2022, o fins a la fi del pressupost destinat a la campanya.
L’accés als bons es determinarà per orde de petició, i es concediran a totes les persones que hagen presentat sol•licituds que complisquen els requisits establits en les bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

¿FINS A QUAN ES PODEN CANVIAR ELS BONS COMERÇ VLC?

Els BONS COMERÇ VLC podran ser utilitzats per a qualsevol compra en els comerços adherits entre l’1 d’octubre fins al 30 de novembre de 2022.

La quantitat no canviada en la targeta, una vegada passat el 30 de novembre de 2022, termini de vigència de la campanya promocional BO COMERÇ VLC, ja no podrà ser utilitzat per la persona titular del bo comerç.
L’import dels bons adquirits i no canviats per les persones compradores dins del termini establit per a fer-ho es destinarà a la dinamització del comerç valencià.

CONSULTA DE SALDOS BO COMERÇ VLC

L’usuari podrà consultar de forma gratuïta el saldo a la web www.bonocomerciovlc.com, que serà actualitzada diàriament (exceptuant dissabtes i diumenges) per Caixa Popular, entitat bancària amb què Cambra València ha subscrit el conveni per a la seva emissió. No tindrà cap cost addicional.

FINS QUAN CANVIAR EL BO COMERÇ VLC

La quantitat no bescanviada a la targeta un cop passat el 30 de novembre de 2023, termini de vigència de la campanya promocional BONO COMERCIO VLC, ja no podrà ser utilitzada per la persona titular del bo comerç.

L’import dels bons adquirits i no bescanviats per les persones compradores dins el termini establert per a això es destinarà preferentment a la dinamització del comerç valencià.

CONDICIONS RECLAMACIONS PELS USUARIS

En cap cas serà retornat el pagament de 50,00€ per la renúncia de la persona compradora al bo, ni pel fet de no complir amb els requisits recollits a les bases reguladores de la campanya.

No s’atendran reclamacions presentades amb posterioritat al 30 de novembre del 2023.

Atenció telefònica de dilluns a divendres de 9-13 hores Tf: 963 103 929
Consultes per email bonocomerciovlc@camaravalencia.com