MÉS IMFORMACIÓ PER ALS CLIENTS

QUÈ SÓN ELS BONS COMERÇ VLC

La campanya BON COMERÇ VLC és una iniciativa de l’Ajuntament de València, duta a terme a partir d’un conveni firmat amb la Cambra de Comerç de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica, molt especialment del comerç en la ciutat de València, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del covid-19.

En la campanya podran participar els comerços de la ciutat de València que complisquen els requisits establits i s’hi adherisquen correctament a través d’este web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que ho desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o servicis en estos comerços.

ON ES PODEN ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC

El BO COMERÇ *VLC es podrà adquirir a través d’aquesta pàgina web, punxant en COMPRA EL TEU BO. Qualsevol consumidor major de 16 anys podrà obtindre, associat a un DNI/NIE, un màxim d’un bo per a les compres en els comerços adherits a la Campanya, dels quals el 50% del bo l’aportarà el client a través de la passarel·la de pagament habilitada en aquesta web, sent el 50% restant aportació directa de l’Ajuntament de València. En definitiva, cada bo tindrà un valor de 100 €.

Para obtener el bono, el solicitante accederá al espacio habilitado para ello en la web de la campaña y abonará mediante tarjeta bancaria, a través de la pasarela de pago, la mitad del precio del bono deseado (50 €). Una vez adquirido el bono, la web le informará en un desplegable los puntos en los que puede ir a recoger el BONO COMERCIO VLC, pudiendo ser en Cámara Valencia o en las sucursales de Caixa Popular habilitadas para ello. El solicitante seleccionará uno y se recibirá un email de manera automática en el que se indicará dónde y a partir de qué fecha podrá recoger el bono.

QUAN ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC

El termini per a l’adquisició del bo i la seua utilització per a la compra en els comerços participants en la campanya serà de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2022, o fins a la fi del pressupost destinat a la campanya.

L’accés als bons es determinarà per ordre de petició i es concediran a totes les persones les sol·licituds de les quals reunisquen els requisits establits en les Bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

COM ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC

L’usuari haurà d’introduir les dades personals sol·licitades en l’adquisició dels BONS COMERÇ *VLC. A continuació, rebrà en el seu correu electrònic un codi d’autenticació vinculat al seu DNI/NIE, de manera que el Bo estarà vinculat a aquestes dades personals. El consumidor que desitge recollir BONO COMERÇ *VLC d’una altra persona, haurà de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI del titular del BO en el moment de la recollida.

Horario de recollida de targetes a Caixa Popular:
Dilluns a divendres: de 9 a 14 h. i de 16 a 18h.
Divendres: de 9 a 14 h.

Horario de recollida de targetes a Cambra València:
Dilluns a divendres: de 9 a 13 h.

Una vegada creat l’usuari, este podrà descarregar-se un màxim de dos bons de 100,00€, fins a finalitzar-ne les existències, que ascendiran a un màxim de 100,00€ de subvenció, i que podran ser canviats en la compra de béns i/o servicis en els establiments adherits. Els bons podran ser acumulables entre si fins a un màxim de dos, sempre que es complisca la regla de bescanvi d’un màxim del 50% del valor de la compra subvencionat, sent el 50% restant a càrrec del consumidor.

COM CANVIAR ELS BONS COMERÇ VLC

El BO COMERÇ VLC, podrà ser utilitzat des del moment en què siga recollit pels clients en l’entitat financera col·laboradora fins al 30 de novembre, data en la qual finalitza la campanya promocional.

L’usuari que realitze una compra en el comerç presentarà el seu bo per valor de 100,00 € per al seu bescanvi. L’establiment passarà el bo en format de targeta bancària prepagament pel *datafono. Si l’import de la compra en l’establiment excedira de l’import del bo adquirit, el client haurà d’abonar l’excés mitjançant qualsevol mètode de pagament admés en l’establiment.

La utilització del bo serà compatible amb qualsevol mena de descompte, oferta o rebaixa disponible en l’establiment comercial per al producte que es desitja adquirir.

Els productes que s’adquirisquen a través del BO podran ser canviats, si l’establiment l’autoritza, per un producte de preu igual o superior (abonant la diferència el/la client/a), però en cap cas es podrà sol·licitar la devolució dels diners. El comerç mostrarà en lloc visible i accessible per al públic, les condicions de compra del BO COMERÇ *VLC.

El BO és d’ús exclusiu per a compra en els comerços adherits i no permetrà la retirada d’efectiu. Es podrà utilitzar parcialment el saldo de les targetes en diverses compres, per la qual cosa l’usuari podrà consultar de manera gratuïta el saldo en la web www.bonocomerciovlc.com, que serà actualitzada diàriament (exceptuant dissabtes i diumenges) per *Caixa Popular, entitat bancària amb la qual Cambra València ha subscrit el conveni per a la seua emissió. No tindrà cap cost addicional.

En el procés d’adquisició del bo a través de la web, el consumidor podrà seleccionar la seua recollida bé en una de les sucursals de *Caixa Popular bé en Cambra València i triar a partir de quina data podrà recollir el bo.

En cap cas la renúncia de la persona compradora del Bo comercie *VLC serà causa per a procedir a la devolució de l’import de compra de mateix (50€/bo) per part de Cambra València.

FINS A QUAN ES PODEN CANVIAR ELS BONS COMERÇ VLC

Els BONS COMERÇ VLC podran ser utilitzats per a qualsevol compra en els comerços adherits.

La quantitat no canviada en la targeta, una vegada passat el 30 de novembre de 2022, termini de vigència de la campanya promocional BO COMERÇ VLC, ja no podrà ser utilitzat per la persona titular del bo comerç.

L’import dels bons adquirits i no canviats per les persones compradores dins del termini establit per a fer-ho es destinarà a la dinamització del comerç valencià.