MÉS IMFORMACIÓ PER ALS CLIENTS

QUÈ SÓN ELS BONS COMERÇ VLC

La campanya BONS COMERÇ VLC és una iniciativa de l’Ajuntament de València, duta a terme a partir d’un conveni firmat amb la Cambra de Comerç de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica, molt especialment del comerç en la ciutat de València, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del covid-19.

En la campanya podran participar els comerços de la ciutat de València que complisquen els requisits establits i s’hi adherisquen correctament a través d’este web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que ho desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o servicis en estos comerços.

ON ES PODEN ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC

Els bons es podran adquirir a través d’este web, fent clic en COMPRA EL TEU BO. Qualsevol consumidor major de 16 anys podrà obtindre, associat a un DNI/NIE, un màxim d’un bo per a les compres en els comerços adherits a la campanya, dels quals el 50% del bo l’aportarà el client a través de la passarel•la de pagament habilitada en este web, i el 50% restant serà una aportació directa de l’Ajuntament de València. En definitiva, cada bo tindrà un valor de 100€.

Per a obtindre el bo, el sol•licitant s’ha d’inscriure en el web de la campanya, i ha d’abonar amb una targeta bancària, a través de la passarel•la de pagament, la mitat del preu del bo desitjat (50€). Una vegada adquirit el bo, el web l’informarà en un desplegable les diverses oficines on pot anar a arreplegar el BO COMERÇ VLC. El sol•licitant seleccionarà una oficina concreta, i se li enviarà un correu electrònic de manera automàtica, en el qual s’indicarà en quina sucursal de l’entitat bancària col•laboradora amb esta campanya i a partir de quina data podrà arreplegar el bo.

QUAN ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC

El termini per a l’adquisició del bon i la seua utilització per a la compra en els comerços participants en la campanya serà del 3 d’octubre al 30 de novembre de 2022, o fins a la fi del pressupost destinat a la campanya.
L’accés als bons es determinarà per orde de petició, i es concediran a totes les persones que hagen presentat sol•licituds que complisquen els requisits establits en les bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

COM ADQUIRIR ELS BONS COMERÇ VLC

L’usuari haurà de crear un compte d’usuari i una contrasenya. Per a completar este procés, haurà d’introduir les dades personals sol•licitades en la subscripció dels BONS COMERÇ VLC. A continuació, rebrà en el seu correu electrònic un codi d’autenticació vinculat al seu DNI/NIE, de manera que els bons als quals accedisca estaran vinculats a estes dades personals. El consumidor que vullga arreplegar el BO COMERÇ VLC d’una altra persona, haurà de presentar una autorització firmada i una fotocòpia del DNI del titular del BO en el moment de la recollida.

Horario de recollida de targetes a Caixa Popular:
Dilluns a dijous: De 9 a 14 h.
Divendres: De 9 a 17 h.

Horario de recollida de targetes en Cambra València:
Dilluns a divendres: de 10 a 13 h.

Una vegada creat l’usuari, este podrà descarregar-se un màxim de dos bons de 100,00€, fins a finalitzar-ne les existències, que ascendiran a un màxim de 100,00€ de subvenció, i que podran ser canviats en la compra de béns i/o servicis en els establiments adherits. Els bons podran ser acumulables entre si fins a un màxim de dos, sempre que es complisca la regla de bescanvi d’un màxim del 50% del valor de la compra subvencionat, sent el 50% restant a càrrec del consumidor.

COM CANVIAR ELS BONS COMERÇ VLC

Els BONS COMERÇ VLC podran ser utilitzats des del moment en què siguen arreplegats pels clients en l’entitat financera col•laboradora fins al 30 de novembre, data en què finalitza la campanya promocional.
L’usuari que faça una compra en el comerç podrà presentar un o dos bons per valor de 100,00 € per al seu bescanvi. L’establiment passarà el bo en format de targeta bancària prepagament pel datàfon. Si l’import de la compra en l’establiment excedira l’import del/s bo/ns adquirit/s, el client haurà d’abonar l’excés amb qualsevol mètode de pagament admés en l’establiment. La utilització del/s bo/ns serà compatible amb qualsevol descompte, oferta o rebaixa disponible en l’establiment comercial per al producte que es vol adquirir.

Es podrà utilitzar parcialment el saldo de les targetes en diverses compres, per la qual cosa el consumidor podrà accedir al saldo existent en la targeta a través d’un web habilitat a este efecte per l’entitat financera col•laboradora.

Els productes que s’adquirisquen a través del BO podran ser canviats, si l’establiment ho autoritza, per un producte de preu igual o superior (abonant la diferència el/la client/a), però en cap cas es podrà sol•licitar la devolució dels diners. El comerç mostrarà en lloc visible i accessible per al públic, les condicions de compra del BO COMERÇ VLC.

Els BONS COMERÇ VLC són per a ús exclusiu en els comerços adherits, i no permetrà la retirada d’efectiu. Es podrà consultar de manera gratuïta el saldo o moviments en el telèfon 902 310 902 i el web http://www.tutarjetaregalo.com de l’entitat bancària. No tindrà cap cost addicional. En el procés d’adquisició del bo a través del web el consumidor podrà seleccionar la sucursal de l’entitat bancària col•laboradora i a partir de quina data podrà arreplegar el bo.

FINS A QUAN ES PODEN CANVIAR ELS BONS COMERÇ VLC

Els BONS COMERÇ VLC podran ser utilitzats per a qualsevol compra en els comerços adherits.

La quantitat no canviada en la targeta, una vegada passat el 30 de novembre de 2022, termini de vigència de la campanya promocional BO COMERÇ VLC, ja no podrà ser utilitzat per la persona titular del bo comerç.

L’import dels bons adquirits i no canviats per les persones compradores dins del termini establit per a fer-ho es destinarà a la dinamització del comerç valencià.